Renk değiştir:
24 Haziran Pazartesi 2024 - 20:29:25
KONUK BİLGİLERİ
Şu an: ................... 1
Bugün: .................. 529
Dün: ....................... 1945
Toplam: ................. 5932206
IP: ....... 3.236.116.27
HAVA DURUMU

Bursa

Ankara

İstanbul

Gaziantep
DOST SİTELER
SÖZ DAĞARCIĞIMIZ

" ñ "harfi "NG"sesi ile yani; art damak " N "si olarak,
" : " işaretinden önceki harf ise uzatarak okunmalıdır.


A
AGA: Abi
AK: Beyaz
AKBACIK: Apak
AKRAP: Çok ekşi
AL: Kırmızı
ALİGOVAN: Erguvan
AŞ ÇALMAK: Aşermek
ATLEMEK: 1. Budamak 2. Ayıklamak
AVIL: Etrafı çalılarla örülen, koyun ve keçilerin barınma yeri
AVIRLIK: Başlık parası
AVIZ: Yavrulayan hayvanın ilk sütü
AYIN ŞAVKI: Ay ışığı

B
BABIŞLIK: Evlerde merdivenlerin ayakkabı çıkarılan ilk basamağı
BADILCAN: Patlıcan
BADİ: Ördek
BAGAS: Salak, aptal
BALABAN: Azametli, cüsseli
BAZAR EKMEĞİ: Somun
BAZLAMA: 1.Açılmış, pişmiş hamur 2.Yuvarlak yüzlü, tombul
BEŞDAŞ: Misket büyüklüğünde beş adet taşla oynanan çocuk oyunu
BIDIRDAMAK: Kısık sesle anlaşılmaz şekilde konuşmak
BILDIR: Geçen yıl
BINGILDAMIŞ: Çürümüş
Bi ALAMET: Çok fazla, gırla
BİZİM OĞLAN: Akrabalardan ya da yakınlardan olanlara seslenme biçimi
BOYUNDURUK: Çift süren öküzlerin sabanı çekmesi için boyunlarına takılan ağaçtan aygıt
BÖRTDÜRMEK: Haşlamak
BÖVÜDDÜRMEK: Bağırttırmak
BUĞUZ: Istırap, acı
BULAMAÇ: 1.Bir tür helva 2.Halsiz, dermansız
BÜKÜLÜ: Zeytin, peynir, salça gibi yiyeceklerin konulduğu plastik kap
BÜNGÜLDEMEK: Bir sıvının kaynar su biçiminde kaynağından akması
BÜZÜKDEŞ: Yakın arkadaş

C
CANAVAR: Kurt
CARMALAMAK: Var gücü ile çabalamak
CEN CEN ETMEK: Boş konuşmak
CEYRAN: Elektirik
CIBIR: 100-150 kg hacme sahip zeytin fıçılarına verilen genel ad
CILK: Katıdan sıvıya dönüşmüş, bozulmuş
CIRCIR: Fermuar
CIRNAK: Oyalara konulan tırnak biçimindeki desenler
CIRTCANA: Sevimli, yaramaz çocuk
CIRTLAK: 1. Olgun meyva 2. Koyu renkler
CİCİ GIRIK: Cam kırığı
CİNGİL: 1. Bir tür kuş 2. Çok zayıf
COMBURT: Asmada diğer salkımlara göre sonradan olgunlaşan, küçük üzüm salkımları
CUKCUK: Sürahi
CULUK: Hindi
CUMBALAK ATMAK: Takla atmak
CÜCÜK: Bitkilerin filizleri

Ç
ÇAĞLIK: Bahçelerde biriken suyun akması için konulan delik
ÇAKI ÇAKMAK: Küçük boyutlu önemsiz eşyalar, ıvır zıvır
ÇALI ÇIRPI: Kopmuş ağaç dal ve parçaları
ÇAPIT: Bez, paçavra
ÇATMAK: 1.Birleştirmek 2.Kavga etmek için sataşmak. 3.Yakmak
ÇEKİŞMEK: Birine, istenmeyen şeyler yapmaması konusunda uyarıcı sözler söylemek
ÇEMBER: Yazma
ÇEPİÇ: Bir yaşında dişi keçi
ÇEPİN: Küçük bahçe çapası
ÇIKI: 1. Bez torba 2. Ekmek sarılan bez parçası
ÇILDIR ÇILDIR: Işıltılı göz bakışı
ÇILINGI: Kuru
ÇIYIRDIM: Oğlan çeyizine konan eşyalar
ÇİLE: Örme ve dokuma işlerinde iplik kangalı
ÇİLPİK: Çamur sıçraması sonucu oluşan lekeler
ÇOMAK: Kısa ve ince sopa
ÇUL: 1.Keçi kılından çuval 2.Kullanılamayak kadar eski

D
DABANSIZ: Korkak
DADANMAK: 1.Alışmak 2.Tat almak
DADLAŞ: Aşure
DALDAŞAK: Çırılçıplak
DAM: Hayvanların barındığı yer
DANGALAK: 1.Düşüncesiz 2.Çocuklar için yapılan ve içine kabuklu yumurta konularak pişirilen ekmek
DE: Mİ: Sözü onaylatmak anlamında kullanılan soru edatı
DEYNEK: Bir metreden biraz uzun, ince ağaç parçası
DİHA:CIK: İşte
DOKUŞMAK: Kafa kafaya çarpışmak
DÖĞÜMLÜK: Sabır
DÜBEK: Bulgur dövülen taş
Düdü: Sulu, cıvık
DÜNEK: Tavuk sığınağı
DÜVE: Yavrulamamış genç dişi inek
DÜVEN: DÜVEN Harman döverken hayvanların çektikleri üstü ağaç, altı çakmak taşı olan aygıt

E
E:CİK: Azıcık
E:Sİ: Yanan odun parçası
EBİCEDDİ: Sonsuza dek, ebediyen
ECİNNİ: Cin, peri
EFİLTİ: Hafif esinti
ELLEHEM: Sanırım
EMME: Tulumba
ENGAS: Yalan
ENİM GUNUM: İyiden iyiye, iyice
ENTARİ: Gömlek
EPELEMEK: Sevgisini göstermek için sırta hafif hafif vurmak
EREKEME: Aşısız dağ kestanesi
EŞGARE: Açık, belli
EŞME: 1. Bir yeri kazma 2. Bir ayva türü
EVREK: Bir dönümün dörte biri
EZA: Kibrit

F
FARIMAK: Aşırı yorulmak
FIŞGI: At, eşek pisliği
FİLTEKE: FİLTEKE

G
GA:NI GİTMEK: İshal olmak
GA:ŞIM: Kardeşim
GABA: 1.Olgunlaşmamış, cahil 2.İri 3.Kalça
GACOV: Gürültü yapan, şamatacı
GALBIR: Çok büyük gözenekli buğday eleği
GALDIRICIK GULDURUCUK: Tahterevalli
GALLE: 1. Köyümüzde özgü kale topu oyununda sayı 2. Lahanadan yapılan bir tür yemek
GANCIK: Dişi
GANIRMAK, GANITDIRMAK: Eğerek, zorlayarak kırmak
GANITMAK: Kabullenmek, alışmak
GANLICA: Zehirsiz bir mantar türü
GAPCIK: Kabuk, herhangi bir şeyin dışı, boş fişek
GARA SABAN: Öküzlerle çift sürmeye yarayan ağaç aygıt
GARA YİYEN: Erkeklerin kendinden küçüklere söylediği sevecen hitap sözü
GARAM: Kendinden küçüklere sevecen hitap sözü
GAVAL: Ağaçtan yapılan, çobanların çaldığı uzun olan delikli nefesli çalgı
GAVIZ: İçi boş, kof
GAVSIRA: Leğen
GAYINNA: Kaynana
GEM: At ve katırları kontrol etmek için kullanılan demir ağızlık
GIDI GIDI: Gerdanlık
GIDIK: Çene altı
GIDIM GIDIM: Azar azar, yavaş yavaş
GILDIR: Küçük
GINDIRMA: Oynak kadın, Ahlaksız kadın
GINNAP: Bağlama ipi
GIRKMAK: Saç ve tüyü makasla kesmek
GITGIDAMAK: Koptu kopacak durumda olan
GIVRIM: Gül böreği
GIYGAŞDIRMAK: Aralamak
GIYGAŞIK: Aralık, yarı açık
GIYIR GIYIR: Yemeğin içindeki taşın çiğnenirken çıkardığı ses
GİDİŞMEK: Kaşınmak
GOCABAŞ: Pancar
GOCUK: Palto, pardösü
GOFAK: Oyuk
GOLÇAK: Önü açık çocuk giyisisi
GORK: Kuluçkaya yatacak tavuk
GÖK: 1.Mavi 2.Gökyüzü 3.Henüz olgunlaşmamış sebze yada meyve
GÖMEÇ: 1.Balmumu 2.Sümük
GÖVEMİŞ: Yeşermiş
GÖYNEK: Dizkapağı hizasında iç çamaşırı
GÖYÜN: Gönül
GUGUK GİBİ: Bembeyaz
GUGUKCUK: Yusufçuk kuşu
GULİ: Hindi
GURNA: Musluk
GURSAK: Mide, boğaz
GURU BIÇGI: Testere
GUŞAK: Bel bağı, kayış
GUŞANE: Derin ve küçük tencere
GÜCÜLEN: Zorla
GÜLDÜRKÜME: Topluca, hepberaber
GÜLÜM: Kendinden küçüklere sevecen hitap sözü
GÜVEYOTU: Köfte yapımında kullanılan bir tür baharatlı ot

H
HA BAKAM: Haydi
HACANA: Çöpçatan
HADE: Haydi
HADİMANA GUŞAYI: Gök kuşağı
HANIM GIZ: Kendinden küçük kız çocuğa sevecen hitap sözü
HARA: Uzun ve geniş çuval
HARCI: Adi, bayağı
HASIR: Kamıştan örülen yaygı
HATIBIN TARLA: Mezarlık
HE:YA: Evet
HEYBE: Kıl veya yünden örülen iki gözlü ağzı açık torba
HIH: Al, işte, "ben sana demedim mi?" anlamında pekiştirme sözü
HİNCİK: Şimdi
HOLLUK: Tavukların yumurtlama yeri, "folluk"
HÖBÜL: Şişman, tombul
HÖR HÖR: Musluksuz sokak çeşmesi
HU:: Seslenme biçimi

I
IHICIK: İşte
ILDIR IŞIK: Her yerinden ışık alan
IRAVAK: Koyu kıvamlı tatlı şerbeti

İ
IRBIK: Su kabı
İÇİRİK: Yorgan, yastık içi
İDARE: Küçük gaz lambası, şinanay
İZVANDIRIK: Uzun boylu, devasa

K
KAK: Erik,elma ve ayvanın dilimler halinde kurutulması
KASNAK: Sofrada sini altına konan yuvarlak elek çerçevesi
KEFSİZ: Hafif hasta, iştahsız
KELLE: Buğday başağı
KEMKİ: Zayıf
KEPEKLEME: Sirke ile yapılan balık buğlama
KEPENEK: Koyun yününden yapılan çoban giysisi
KESME ŞEKE:: Küp şeker
KISGIÇ: Mandal
KİLE: Buğday ölçülen 12-14 kilo alan kap
KOÇAN: Mısırın çekirdeklerini sardığı kısım
KÖTEKLİ: İri yapılı

L
LABLAK: Yapış yapış
LABLAK ŞEKE:: Topitop türü yuvarlak şekeler
LESDİK DAŞI: Sapan

M
MAHANA: Bahane
MARAZLI: Sık hastalanan, dayanıksız
MAYIS: Sığır pisliği
MESEF: Dedikodu
MİLİYE: Misket
MUŞMULA: 1.Beşbıyık 2.Güçsüz ,dermansız
MÜZEVİR: Gammaz, laf getirip götüren

N
NACAK: Odun kesmeye yarayan alet
NAMAZLAĞ: Seccade
NASİBETSİZ: Ne dediğinin farkında olmayan, şom ağızlı

O
OKGA OKGA PİLAV: Baykuş
OKLA:Ç: Yufka açmaya yarayan silindirik ağaç parçası
ORTALIK HASTALIĞI: Grip
OTURAK: 1.Kalça 2. Sandalye
OTURAKLI: Ahlaklı, saygılı, oturmasını kalkmasını bilen
OYGU: Ahmak, kuş beyinli

Ö
ÖKÜZ GÖTÜ: Kuş burnu
ÖLGÜN: Çok olgun mevye
ÖNSON: Sanırım, herhalde
ÖTEBETE: Küçük eşyalar, ıvır zıvır
ÖTÖN: Birkaç gün önce, önceki gün
ÖVELEMEK: Yoğurmak, çiğnemek

P
PALDIM: Eşeklerin semerinin ileri gitmemesini sağlayan arkadan bağlanan kayış
PATAK: Dayak
PELİT: Meşe palamudu
PEŞGİR: Havlu
PEYNİREKMEKBÖCEĞİ: Uğurböceği
PIRTI: Yığılı halde bulunan yorgan, yastık, pantolon vb. eşyalar
PİÇ: Zeytin şıvgını
PİNET: Emekleri fırına götürmek için kullanılan tahtadan yapılmış aygıt
POTUR: Pantalon

S
SAL: İshal
SALCA:NAN: Sağlıcakla
SAMIT: Konuşamayan kişi
SANCAK: 1.Beşik 2.Salıncak
SATI: Zaten
SELE: Yayvan sepet
SELEK: SELEK
SERGEN: Raf
SETERE: Ceket
SEYİDMEK: Koşmak
SIYIRDMAÇ: Köyün küçük ve büyükbaş hayvanlarını otlatan kişi
SİLECEK: Kurulanmak için kullanılan büyük havlu
SİÑMECİK: Saklambaç
SİVİLCE: 1.Zehirsiz bir mantar türü 2.Çıban
SİYMEK: Koç, teke ya da köpeğin işemesi
SÜMÜKLÜBÖCEK: Salyangoz
SÜNDÜRME: Salon, sundurma
SÜNNETLEMEK: Tabakta emek kalıntısını kalmayacak şekilde ekmekle silerek yemek
SÜSMEK: Tos vurmak

Ş
SIRTIÇ: İnsanlara tatsızlık çıkarmak, üzmek, eğlenmek için takılan kişi
ŞAKLAK: Elma, armut, ayva türü mevyelerin dilimlerine verilen ad
ŞALLAK: Çıplak, çırılçıplak
ŞAVKITTIRMAK: Işık saçmak, ışıldamak, parlamak
ŞINGA: Çinko tabak
ŞINGIRDAK: Bir tür çocuk oyuncağı
ŞIRLAK: Şımarık
ŞIVGA: İnce sopa
ŞİNİK: 1.Türlü eşyaları saklamak için tahtadan yapılan kap 2. Büyük kafalı kişi
ŞİP DUDAK: Uçuklu, yaralı dudak
ŞİPDİK: Terlik
ŞİŞİRGEN: Balon
ŞÖ:NE: Damla damla

T
TAHRA: Bir tür ağaç kesme ve budama aleti
TAKIRDAMIŞ: Kurumuş
TAKSİRET: Tansiyon
TASLAK: Kabuğuyla pişirilen kabak tatlısı
TAŞARA: Tuvalet
TEHLEMEK: Bakmak, gözetlemek
TELEK: Eskiden düğünlerde gelinin saçını ve makyajını yapan kadın
TEZİTMEK: Kaçırmak, ansızın gitmek
TIRIL: Aşırı kırılgan ve titiz kişi
TİKİTAK: Saklambaç
TİNGİLDEMEK: Titreyerek, zıplayarak sallanmak
TİRİT: Yoğurt ve kuru ekmekle yapılan yemek
TOKAÇ: Salça, tarhana karıştırmak için ağaçtan yapılmış aygıt
TOMUR TOMUR: Damla damla
TONGUR: Düğünlerde hizmet etmeyi ve eğlenmeyi çok seven kişi
TOÑRA: Yaraların üzerinde oluşan kabuk
TOSBA: TOSBA
TUMKU: Tıknaz

U
UÇGUR: Donun belde durmasını sağlayan ipten yapılan bağ
UĞMAÇ: Bir tür çorba
ULAMAK: Eklemek
ULUMAK: ULUMAK

Ü
ÜCÜT: Beden, vücut
ÜFRÜK: Islık
ÜNLEMEK: Yüksek sesle seslenmek, bağırmak
ÜREKLİ: Bereketli

V
VARGIN: Bitkin, halsiz
VIZIKLAMAK: Çocuğun kulak tırmalayıcı ağlama sesi
VİDİK: Ördek yavrusu

Y
YAL: Köpek yemeği
YANGAVIZ: İçi boş, kof
YANPİRİ: Eğri
YAREVİ: Tek katlı, birkaç odalı küçük ev
Yarınlı:
YASLAAÇ: Hamur açmak için kullanılan tahtadan yapılan aygıt
YAYILMAK: Hayvanların otlaması
YAYMAN: Enli
YE:LENGEÇ: Yengeç
YEĞNİ: Hafif, ağır olmayan
YEL: 1.Rüzgar 2.Hemen geçen ağrı
YELEMECİK: Alçak boylu, kısa
YONGA: Odun parçası
YORDAMSIZ: Ne yaptığını bilmeyen
YULAR: Eşeği çekmek için başına bağlanan ip
YÜKLÜK: Yatak, yorgan, yastık konulan yüksekçe yer

Z
ZERE: Meğer
ZİLAN ZİLAN: Zayıf
ZİNİ: Sofrada üzerine yemek tabakları konulan malzeme

MÜŞKÜLELİ GİRİŞİ
Kullanıcı adı:
Şifre:
Üye ol | Şifremi unuttum
KÖŞE YAZARLARI
SORMACA
Köyümüzde giderek artan yabancılara toprak satışı konusunda düşünceleriniz nedir?
Müşküle Köyü / İZNİK / BURSA
posta kodu: 16860
ağ-ileti (e-posta): iletisim@muskulekoyu.com
Şubat 2006'dan beri
www.muskulekoyu.com
tasarım/kodlama: İsmail Küçük / Emin Kaygısız